Avalon - top_graphic
 
Avalon - hist_graphic
Trapsavec - logo Počátkem sedmdesátých let…
…byly všechny trampské a jim příbuzné časopisy – Tramp, Tulák, Jižní stezka, Camp – minulostí a to jak z ekonomických důvodů, tak hlavně díky husákovské normalizaci. Vzniklé vakuum a nemožnost publikování trampských autorů se v roce 1971 snaží vyplnit Vlasta Štefanová - Briggi z Hradce Králové založením trampské literární soutěže TRAPSAVEC. Po jeho pátém ročníku přišla vynucená pauza, zapříčiněná zvýšeným zájmem tehdejší Státní bezpečnosti. Soutěž se však podařilo obnovit již v roce 1979 ve spolupráci s tehdejším Mladým světem. Od té doby se Trapsavec koná každoročně. V roce 1984 předala Briggi organizační žezlo do Brna Milanu Plchovi - Belmondovi a Víťovi Obůrkovi. Díky propagaci nejen v již zmíněném Mladém světě, ale i v Mladé frontě a na různých písničkových akcích se v roce 1986 podařilo dosáhnout historického maxima v počtu zaslaných prací - šlo o 796 básní a povídek. Zároveň vychází první z řady pravidelných sborníků vítězných prací.
 
Po přelomovém roku 1989…
…organizaci převzala Věra Malátková - Teta Věra z České Třebové. O pět let později nastává další stěhování a to do Náchoda k manželům Juanovi a Aťce Hlavatých. Na přelomu tisíciletí dochází k další výměně, tentokrát však jde i o výměnu generační. Organizace Trapsavce přechází do rukou Ivy Spurné - Dráculei a Michaela Antonyho - Tonyho z pražského Avalonu. V té době - při příležitosti právě pořádaného 25. ročníku - vychází obsáhlý Almanach Trapsavce obsahující skoro dvěstě vybraných prací z těchto ročníků. Jsou obnoveny i tzv. Sleziny psavců – setkávání autorů a autorek v průběhu roku.
 
Skoro dvě desítky časopisů s trapsaveckou tvorbou…
… z Čech, Moravy i Slovenska a v poslední době i různé webové stránky a servery zveřejňují povídky a básně poslané do Trapsavce. Pro spoustu autorů a autorek se jedná o jejich první publikační zkušenost a pobídku k další autorské cestě - což je jedním z hlavních cílů této soutěže. Zároveň současní organizátoři Trapsavce - tady Sdružení Avalon - těmto psavcům vydává autorské sbírky a sborníky s jejich tvorbou. Počet těchto publikací dosáhl v roce 2006 čísla 85! Nepočítaje v to několik sbírek vyšlých mimo ediční řady a autorská čtení na několika klubových scénách. Vychází i trapsavecký občasník Řádky, který je účastníkům soutěže posílán zdarma a každý pátek je Trapsavci věnován prostor na folkovém serveru www.folktime.cz
 
Za dobu trvání soutěže…
…se jí zúčastnila tisícovka psavců jak z České republiky a Slovenska, tak i z českých emigrantských kruhů v Kanadě, Švýcarsku, Spojených státech, Německu a z dalších zemí.
Celkem bylo v letech 1971 až 2006 posláno do Trapsavce kolem 9000 povídek a básní.
 
Výsledky Trapsavce se vyhlašují…
…na každoročním ohni Trapsavce, během tradičního třetího víkendu v září. Všem účastníkům soutěže je posláno zvadlo.
Na těchto ohních probíhá nejenom slavnostní vyhlášení výsledků, ale konají se zde každoročně výstavy kresleného humoru, fotografií ze soutěže Trasa, zaslaných prací atd.
Nechybí ani tradiční akustický festiválek Trapsavytí, seminář, kde porotci před psavci obhajují svá rozhodnutí a „Trapsavecký veletrh“, na kterém je k dostání většina trampských a tábornických časopisů i sbírek vyšlých v Čechách, na Moravě i Slovensku.
Každý účastník dostává sborník vítězných prací.
 
Avalon - prop_graphic
Propozice platné pro 38. ročník TRAPSAVCE:
 • soutěž je tématicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě a trampování.
 • Soutěží se v těchto kategoriích:
  • KATEGORIE OLDPSAVCŮ – PRÓZA a POEZIE (v těchto kategoriích soutěží ti, kteří získali v soutěži tři a více cen)
  • PRÓZA a POEZIE v těchto kategoriích soutěží všichni, kteří ještě nemají tři a více cen z Trapsavce; nejlépe ohodnocená práce autora/autorky do 23 let může získat čestné uznání Malý Trapsavec
  • Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu – ZLATÉHO TRAPSAVCE!
 • Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky (s rozsahem do čtyř stran textu) a maximálně tři básně.
 • Své práce posílejte na kontaktní e-mail: soutez.trapsavec@seznam.cz – touto cestou vám bude doručeno zpátky zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků. Do e-mailu prosím uvádějte své občanské jméno a kategorii, případně i adresu a věk.
 • Stále zůstává i možnost posílat své práce běžnou poštou na kontaktní adresu (stačí v jedné kopii). Na přiložený lístek prosím uveďte své občanské jméno a kategorii, případně i adresu a věk. Pokud chcete poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků, přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
 • Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořadatelům právo ke zveřejňování těchto příspěvků na internetu i v tisku, a také je používat k propagaci soutěže.
 • Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže a vydávat jim sbírky.

 
Uzávěrka 38. ročníku soutěže Trapsavec je 29. února 2012.
 
POZOR! Příspěvky, které dojdou po půlnoci, nebudou do letošního ročníku zařazeny, proto příspěvky pošlete včas!
Slavnostní oheň s vyhlášením výsledků se bude konat poslední květnový víkend – 26. a 27. května 2012.
 
Iva Draculea Spurná
Klapkova 33, Praha 8 – Kobylisy
soutez.trapsavec@seznam.cz
www.trapsavec.cz